Können vermittelt – mit Powerserv

FAQ

Aký je rozdiel medzi sprostredkovaním personálu a zabezpečením personálu ?

Pri sprostredkovaní vyhľadávame pre Vás vhodný personál a preberáme na seba celkom alebo čiastočne proces výberu. V prípade, že pre Vás nájdeme vhodného kandidáta, uzavriete s týmto uchádzačom pracovnú zmluvu.
Pri zabezpečení personálu (dočasné zamestnávanie) Vám dáme k dispozícii vhodný personál, ktorý ako zamestnávateľ zamestnáme my, pritom však bude pracovať u Vás.

 

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.

Pre ktoré odvetvia nám môže Powerserv sprostredkovať/alebo zabezpečiť personál?

Je úplne jedno, či hľadáte odborné manuálne sily, účtovníkov alebo technikov: máme vhodných pracovníkov pre všetky odvetvia a činnosti. Vzdelanie a kvalifikácia sa orientujú podľa Vašich požiadaviek.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.

Ako rýchlo môže Powerserv sprostredkovať/alebo zabezpečiť personál?

Spoločnosť Powerserv je schopná rýchlo reagovať na Vaše želania. V závislosti od požadovanej kvalifikácie a pozície Vám dokážeme Vašu otvorenú pozíciu obsadiť v priebehu niekoľkých hodín až dní.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.

Ako je upravená dočasná práca medzi zúčastnenými?

Charakter dočasnej práce je určovaný „vzťahmi v trojuholníku“. My ako podnik operujúci s dočasnými pracovníkmi sme vo zmluvnom vzťahu s Vami ako s klientskym podnikom a v pracovnom pomere s dočasným pracovníkom. Tento zároveň reálne pracujú vo Vašom podniku, v ktorom vykonáva predpísanú činnosť. V zmluve o postúpení pracovných síl sú upravené všetky detaily „disponibility“ dočasného zamestnanca.

 

Posledná aktualizácia 2014-02-04, napísal ghost.company.

Poskytujete personál aj na jeden deň?

Powerserv Vám zabezpečí pracovníkov v rámci dočasného zamestnávania od doby jedného dňa až po viacero mesiacov alebo rokov.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.

Ako rýchlo dokáže Powerserv dodať náhradu, keď dôjde napr. k ochoreniu pracovníka?

V prípade, že nami postúpený pracovník ochorie, dokážeme kedykoľvek krátkodobo zabezpečiť náhradu. Prístup do databázy uchádzačov nám umožňuje reagovať rýchlo a profesionálne aj na takúto situáciu.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.

Môžeme prevziať zamestnancov Powerservu ?

Samozrejme, našich dočasných zamestnancov môžete po uplynutí 6 mesiacov prevziať do Vášho kmeňového stavu zamestnancov.

Posledná aktualizácia 2014-01-02, napísal ghost.company.

Kto je v mojom podniku zodpovedný za pokyny a riadenie dočasných zamestnancov?

Vo Vašom podniku je príslušná zodpovedná osoba oprávnená vydávať pokyny – tak, ako pri Vašich zamestnancoch.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.

Kto je zodpovedný za inštruktáž?

Všeobecnú inštruktáž vykonáva Powerserv. Inštruktáž k pracovisku a k relevantným pracovným činnostiam vykonáte Vy vo Vašom podniku ešte pred zahájením pracovnej činnosti.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.

Kde sú poistení dočasní pracovníci?

Dočasní pracovníci sú poistení v AUVA a GKK.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.

V ktorých prípadoch ručí náš podnik?

Čo sa týka ručenia neexistuje rozdiel medzi dočasnými zamestnancami a Vašimi vlastnými pracovníkmi.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.

Komu je potrebné hlásiť úrazy?

Úrazy dočasných pracovníkov vo Vašom podniku sa nahlasujú do podniku dočasných zamestnancov. Podnik zamestnávajúci dočasných pracovníkov podá následne potrebné hlásenia o úraze.
Nezávisle od toho musíte aj Vy zaznamenať a zdokumentovať úrazy dočasných zamestnancov vo Vašom podniku.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.