Zukunft vermittelt - mit Powerserv

Často kladené otázky na tému personálne služby

Zhrnuli sme pre Vás najdôležitejšie otázky...
Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte, prosím, našich personálnych poradcov na príslušnej pobočke.

FAQ

Aký je rozdiel medzi postúpením pracovných síl a sprostredkovaním personálu?

Pri postúpení pracovných síl (poskytnutie personálu) ste zamestnaný v Powerserve, pracovať budete ale vo firme zákazníka. Ak sa skončí práca vo firme zákazníka, postaráme sa o následnú v nejakej inej firme.
Pri sprostredkovaní personálu Vám nájdeme vhodné miesto vo firme zákazníka. Pracovná zmluva sa uzatvorí so všetkými právami a povinnosťami medzi Vami a firmou zákazníka.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.

Bude ma to niečo stáť, ak využijem služby spoločnosti Powerserv?

Naše služby pre Vás ako hľadajúceho zamestnanie sú bezplatné. Využite naše služby, aby ste objavili nové šance - nevystavujete sa žiadnemu riziku.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.

Aké sú moje šance nájsť si zamestnanie so spoločnosťou Powerserv?

Ako popredná rakúska personálna agentúra disponuje Powerserv širokým spektrom zákazníkov, ktorí neustále hľadajú zamestnancov - formou sprostredkovania alebo postúpenia.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.

Kto sú zákazníci Powerservu?

Udržiavame dlhoročné partnerstvá s tisíckami medzinárodných a národných malých a stredných podnikov z najrozmanitejších odvetví. Verejná správa a rôzne inštitúcie patria k našim dlhoročným partnerom vo veciach personálnych služieb.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.

Som ako dočasný zamestnanec "riadne" zamestnaný a kto je môj zamestnávateľ?

Powerserv je Vaším zamestnávateľom a zamestná Vás. Platí pracovné právo so všetkými právami a povinnosťami.

Posledná aktualizácia 2014-01-02, napísal ghost.company.

Aké sociálne zabezpečenie mám ako dočasný zamestnanec?

Využívate plné práva a povinnosti služobného pomeru, t.j. zákonné výpovedné lehoty, nárok na sociálne poistenie, dovolenku, pokračovanie vyplácania mzdy v prípade choroby, materskú dovolenku atď.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.

Ako dlho trvá moje zamestnávanie vo firme zákazníka?

To záleží od zákazníka a jeho potrieb. Zamestnanie môže trvať niekoľko dní, ale aj viac týždňov/mesiacov. Podľa toho, či hľadajú krátkodobú náhradu alebo či je napr. dlhodobá potreba personálu v rámci nejakého projektu.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.

Môžem byť zamestnaný všade?

Kde budete pracovať, to rozhodneme s Vami spoločne. Pretože spokojní pracovníci sú naším najdôležitejším kapitálom. Mali by ste byť však aj trochu flexibilný a mať záujem o nové úlohy.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.

Aké vysoké sú šance, že ma ako dočasného zamestnanca zákazník prevezme?

Máme skúsenosti s tým, že každého piateho dočasného zamestnanca po zamestnaní firma zákazníka prevzala. O čo je firma zákazníka spokojnejšia s výkonom dočasného zamestnanca, o to väčšia je šanca.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.

Zarábam ako dočasný zamestnanec menej, než keby som bol priamo zamestnaný vo firme zákazníka?

Pre dočasnú prácu platia kolektívne zmluvy, ktoré garantujú férovú odmenu. V závislosti od vzdelania, poznatkov, kvalifikácií a skúseností dostanete v každom prípade bežnú mzdu podľa odvetvia a miesta pracoviska.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.

Môže mať dočasná práca negatívny vplyv na môj životopis?

Práve opak je pravdou. Ako dočasný zamestnanec preukážete flexibilitu, ochotu učiť sa a angažovanosť. Budúci zamestnávatelia vedia oceniť tieto kvality. Našich dočasných zamestnancov práve preto často preberajú firmy zákazníkov.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.

Je dočasná práca len niečo pre ľudí s nízkou kvalifikáciou?

Nie, pretože podniky zamestnávajúce dočasne zamestnávajú dnes pracovníkov prakticky vo všetkých oblastiach a úrovniach podnikania. A tak je v Powerserve zamestnaných aj veľa kvalifikovaných zamestnancov, ako napr. odborníkov IT alebo inžinierov.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.

Čo sa stane, ak sa ukončí práca u zákazníka a Powerserv nenájde žiadnu firmu, v ktorej by som mohol pracovať?

Váš personálny poradca pre zákazníkov zo spoločnosti Powerserv sa snaží čo najrýchlejšie nájsť nejaké vhodné miesto. Ak by sa krátkodobo nenašlo žiadne zamestnanie u zákazníka, plat dostávate naďalej.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.

Čo sa stane, ak mi firma, v ktorej pracujem, ponúkne, že ma prevezme?

Žiaden problém. Tešíme sa s Vami, že dostanete túto možnosť napríklad po 6 mesiacoch. Hlavne ste si mohli vopred otestovať, či sa Vám ponúkané pracovné miesto, podniková atmosféra, kolegovia a prostredie páčia.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.

Existuje možnosť využívať ponuky ďalšieho vzdelávania, aj keď som dočasný zamestnanec?

Ďalšie vzdelávanie našich dočasných zamestnancov veľmi podporujeme. Máme veľké množstvo vhodných ponúk ďalšieho vzdelávania. Porozprávajte sa na túto tému s Vaším personálnym poradcom pre zákazníkov.

Posledná aktualizácia 2013-12-27, napísal ghost.company.